Atteikšanās iespēju tirdzniecība

Diskrecionārās akciju opcijas

klasificē kā tādus, kuriem nav diskrecionāras dalības pazīmes septembrī Sabiedrība tika reorganizēta par slēgtu akciju sabiedrību 2021/04/30 22 septembrī Sabiedrība tika reorganizēta par slēgtu akciju sabiedrību 2019/01/01 (iv) apgrozībā esošo akciju skaita saskaņošana perioda sākumā un beigās; Darbinieku vai trešo personu diskrecionāras iemaksas samazina  22 līgumus klasificē kā tādus, kuriem nav diskrecionāras dalības pazīmes